Proszę przygotować fakturę za prąd.
Na niej znajdują się wszystkie
potrzebne dane.